InfoGovernanceSolutions.png

COURSES

Head White
Datblygu Proggesiynol

Cyflwyniad:

10 Rhagfyr 2020

Ddeddf Diogelu Data 2018 a RhDDC

               

               Hyfforddwr:

               Dave Parsons

9.15 am - 4.00 pm

Cardiff City Stadium

Dave Pic September 2018.jpg

Gwybodaeth

Gan fod Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyggredinol (RhDDC) bellach mewn grym, mae'n handodol eich bod chi a'ch sefydliad yn cydymffurfio'n llawn â'r fframwaith diogelu data newydd.

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i ddyluni i'ch helpu chi i ddeall gofynion newydd y Ddeddf a'r rheoliad, osgoi dirwyon a niwed i'ch enw da a chanolbwyntio at sut mae'r RhDDC yn gweithio.

Bydd yn rhio'r cyfle i chi ddeall y prif gyfrifoldebau a rhio'r cyfle i chi adolygu eich polisïau a'ch gweithdrefnau eich hun i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r RhDDC yn llawn. 

Bydd y cwrs yn gweithio trwy enghreifftiau arfer gorau o'r sector cyhoeddus ac yn rhoi offer i chi er mwyn sicrhau bod eich sefydliad â phrosesay diogelu data cadarn ar waith.

  • Deall gofynion newydd y RhDDC a'r Ddeddf diogelu data

  • Dysgu awgrymiadau ar sut i osgoi dirwyon a niwed i'ch enw da

  • Sut i weithredu dan y RhDDC

  • Adolygwch eich cydymffurfiaeth eich hun

Amcanion Dysgu

Agenda

09.15 - 09.45

 

09.45 - 10.00

 

10.00 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 13.15

13.15 - 13.45

13.45 - 14.30

14.30 - 14.45

14.45 - 15.45

15.45 - 16.00

Cofrestru

Croeso a Nod

Diffiniadau a'r gwahaniaeth rhwng Deddf Diogelu Data 2018 a'r RhDDC

Egwyl y Bore

Hawliau'r gwrthrych data gan gynnwys ceisiadau gwrthrych am wybodaeth

Rhannu data

Cinio

Preifatrwydd drwy ddynluniad

Creu diwylliant diogelu data effeithiol

Egwyl y Prynhawn

Camau i'w cymryd i sicrhau cydymffurfiaeth

Adborth a chloi

PRIS FESUL MYNYCHWR

Business Meeting
MYNYCHWYR 1

£189 + VAT

Audience and Lecturer
MYNYCHWYR 2

30% OFF*

Gellir ond cynnig y disgownt o 30%i £189 i'r ail gynrychiolydd o'r yn sefydliad

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch â'n rhestr bostio heddiw