InfoGovernanceSolutions.png

Cofrestru Mynychwr

Digwyddiad

Cyflwyniad: Ddeddg Diogelu Data 2018 RHDDC

 

Cyfraddau Mynychwyr

Sector Elusen                    £195.00

Sector Cyhoeddus            £245.00

Sector Preifat                    £295.00

TAW i gael ei ychwanegu at y pris(oedd) uchod

Manylion y mynychwr

Gan fod Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Diogelu Data Cyggredinol (RhDDC) bellach mewn grym, mae'n handodol eich bod chi a'ch sefydliad yn cydymffurfio'n llawn â'r fframwaith diogelu data newydd.

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i ddyluni i'ch helpu chi i ddeall gofynion newydd y Ddeddf a'r rheoliad, osgoi dirwyon a niwed i'ch enw da a chanolbwyntio at sut mae'r RhDDC yn gweithio.

Bydd yn rhio'r cyfle i chi ddeall y prif gyfrifoldebau a rhio'r cyfle i chi adolygu eich polisïau a'ch gweithdrefnau eich hun i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r RhDDC yn llawn. 

Bydd y cwrs yn gweithio trwy enghreifftiau arfer gorau o'r sector cyhoeddus ac yn rhoi offer i chi er mwyn sicrhau bod eich sefydliad â phrosesay diogelu data cadarn ar waith.

arrow&v
arrow&v

Diogelu Data

Caiff y wybodaeth rydych wedi'r rhoi ei phrosesu gan Gynor Caerdydd dan Ddeddf Diogelu Data 2018, at ddibenion cynnal hyfforddiant. Am fwy o wybodaeth am sut rydym ym rheoli data personol, gweler ein polisi pregatrwydd.

Wrth Gyflwyno isod, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen telerau ac amodau cadw Lle

Diolch am gyflwyno! Archoswych am gadarnahd drwyd e-bost a chyfarwyddiadau talu!