InfoGovernanceSolutions.png

Cofrestru Mynychwr

Digwyddiad

Preifatrwydd drwy Ddyluniad: Gwneud Asesiadau o Effaith Diogelu Data

 

Cyfraddau Mynychwyr

Sector Elusen                    £195.00

Sector Cyhoeddus            £245.00

Sector Preifat                    £295.00

TAW i gael ei ychwanegu at y pris(oedd) uchod

Manylion y mynychwr

Mae Asesiadau o Effaith Diogel Data (DPIAs) yn ofyniad gorfodol dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd ar gyfer yr holl sefydlliadau sy'n prosesu ac sydd â symiau mawr o ddata personol.

Bydd y gweithdy ymarferol a rhyngweithiol hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi wneud DPIA a chydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol.

Bydd y Cwrs yn trafod enghreifftiau o arfer da o'r sector cyhoeddus ac yn rhoi offer i chi i sicrhau bod dulliau cadarn ar waith er mwyn ymwreiddio preifatrwydd drwy ddyluniad yng nghalon eich sefydliad.

arrow&v
arrow&v

Diogelu Data

Caiff y wybodaeth rydych wedi'r rhoi ei phrosesu gan Gynor Caerdydd dan Ddeddf Diogelu Data 2018, at ddibenion cynnal hyfforddiant. Am fwy o wybodaeth am sut rydym ym rheoli data personol, gweler ein polisi pregatrwydd.

Wrth Gyflwyno isod, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen telerau ac amodau cadw Lle

Diolch am gyflwyno! Archoswych am gadarnahd drwyd e-bost a chyfarwyddiadau talu!