Cofrestru Mynychwr

Digwyddiad

Preifatrwydd drwy Ddyluniad: Gwneud Asesiadau o Effaith Diogelu Data

 

Cyfraddau Mynychwyr

Sector Elusen                    £195.00

Sector Cyhoeddus            £245.00

Sector Preifat                    £295.00

TAW i gael ei ychwanegu at y pris(oedd) uchod

Manylion y mynychwr

Mae Asesiadau o Effaith Diogel Data (DPIAs) yn ofyniad gorfodol dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd ar gyfer yr holl sefydlliadau sy'n prosesu ac sydd â symiau mawr o ddata personol.

Bydd y gweithdy ymarferol a rhyngweithiol hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi wneud DPIA a chydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol.

Bydd y Cwrs yn trafod enghreifftiau o arfer da o'r sector cyhoeddus ac yn rhoi offer i chi i sicrhau bod dulliau cadarn ar waith er mwyn ymwreiddio preifatrwydd drwy ddyluniad yng nghalon eich sefydliad.

arrow&v
arrow&v

Diogelu Data

Caiff y wybodaeth rydych wedi'r rhoi ei phrosesu gan Gynor Caerdydd dan Ddeddf Diogelu Data 2018, at ddibenion cynnal hyfforddiant. Am fwy o wybodaeth am sut rydym ym rheoli data personol, gweler ein polisi pregatrwydd.

Wrth Gyflwyno isod, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen telerau ac amodau cadw Lle

igtrainingservices@cardiff.gov.uk

@IGSolutionsCC

© 2020 by Information Governance Solutions Cardiff Council