InfoGovernanceSolutions.png
InfoGovernanceSolutions.png

DOD YN NODDWR

PECYNNAU

Nawdd Arian
 • Is-frandio a dolen ar brif dudalen gwefan IG Solutions
 • Hysbyseb chwarter tudalen neu erthygl yn rhaglen y gynhadledd
 • Stondin arddangos am ddim
 • Dau le i fynychwyr ar Gwrs Cyflwyno
£1350.00 p/a
Nawdd Aur
 • Is-frandio a dolen ar brif dudalen gwefan IG Solutions
 • Cydnabyddiaeth yn yr Araith Agoriadol
 • Logo ar baneli arddangos dros dro'r gynhadledd
 • Sleidiau craidd y gynhadledd
 • Hysbyseb hanner tudalen neu erthygl yn rhaglen y gynhadledd
 • Stondin arddangos am ddim
 • Dau le i fynychwyr ar bob yn o'r 3 chwrs IG solutions craidd
£2100.00 p/a
Nawdd Platinwm
 • Is-frandio a dolen ar brif dudalen gwefan IG Solutions
 • Cydnabyddiaeth yn yr Araith Agoriadol
 • Logo ar baneli arddangos dros dro'r gynhadledd
 • Sleidiau craidd y gynhadledd
 • Hysbyseb tudalen gyfan neu erthygl yn rhaglen y gynhadledd
 • Stondin arddangos am ddim
 • Dau le i fynychwyr ar nifer anghyfyngedig o gyrsiau IG solutions
 • Cyfle hyfforddiant llywodraethiant gwybodaeth pwrpasol awr o hyd i hyd at 25 mynychwr
£3500.00 p/a
 

For any inquiries, questions or commendations, please email; igtrainingservices@cardiff.gov.uk or fill out the following form

YMHOLIADAU

Thanks for submitting!

 

Am unrhyw ymholiadau, cwestiynau nau ganmoliaeth, e-bostiwch: iggwasanaethuhyfforddiant@caerdydd.gov.uk neu llenwch y ffurflen ganlynol

Caiff y wybodaeth rydych wedi'i rhoi ei thrin yn gyfrinachol dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Am fwy o wybodaeth am sut byddwn yn rheoli eich data cliciwch yma

 
 

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch â'r rhestr bostio heddiw