DAVE PARSONS  (TRAINER)

Mae Dave wedi gweithio yn y Tim Llywodraethiant Gwybodaeth yng Nghaerdydd er 2008. Yn 2013 penodwyd Dave i rol Rheolwr Llywodraethiant Gwybodaeth yn rhan o ymagwedd adfywiol y Cyngor at LLywodraethiant Gwybodaeth.

Mae gan Dace brofiad sylweddol o hyrwyddo egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data, yn datblygu a darparu rhaglenni hyfforddiant ar Llywodraethiant Gwybodaeth a darparu Gwasanaeth Digideiddo, Cofnodion a Cheisiadau Gwybodaeth y Cyngor a gwasanaethau Llywodraethiant Gwybodaeth i Ysgolion yng Nghaerdydd.

Ar hyn o bryd mae Dave wedi'i gontractio fel y Swyddog Diogelu Data ar gyfer Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Data Cymru. Ar hyn o bryd mae Dave yn cadeirio Grwy WASPI y De ac mae'n aelod o Fwrdd Rheoli WAPI, gan helpu i hwyluso gweithio gyda chydweithwyr ledled Cymru ar amrywiaeth o brojectau sydd a'r nod o rannu gwybodaeth a chydweithredu.

Rheolwr Llywodraethiant Gwybodaeth

Dave Pic September 2018.jpg