KATIE WEAVER

Mae Katie wedi bod yn gweithio i Gyngor Caerdydd er 2008 gan weithio'n gyntaf yn yr adran ddadansoddi perfformiad ac yn 2013 penodwyd Katie yn Swyddog Diogelu Data i'r Cyngor

Fel Swyddog Diogelu Data, mae Katie yn gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth fewnol, gan rio cyngor ar rwymedigaethau diogelu data, rhio cyngor ar Asesiadu Effaith Diogelu Data a gweithredu fed pwynt cyswllt ar gyfer gwrthrychau data a'r awdurdod sy'n goruchwylio.

Mae rol Katie yn annibynnol ar y Cyngor a hefyd mae'n arbenigwr ym maes diogelu data a chanddi Radd yn y Gyfraith a thystysgrifau BCs ym maes Diogelu Data a chymhwyster RhCDD a ddiweddarwyd.

Swyddog Diogelu Data

igtrainingservices@cardiff.gov.uk

@IGSolutionsCC

© 2019 by Information Governance Solutions Cardiff Council