InfoGovernanceSolutions.png
InfoGovernanceSolutions.png

EIN NODDWYR

 
wlga_logo_CMYK_2017.jpg

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymry (CLlLC) yn cynrychioli budd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru. Ei phrif ddiben yw hyrwyddo llywodraeth leol well, hyrwyddo ei henw da a chefnogi awdurdodau i ddatblygu polisïau a gweithdrefnau fydd yn gwella gwasaneathau cyhoeddus a democratiaeth.

Mae'r gymdeithas yn gymdeithas aelodaeth sy'n cynrychioli pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru, yr awdurdodau tân ac achub a'r 3 awdurdod parc cenedlaethol ac aesloday cyswllt.

INTERESTED?

For further information on how to become an IG Solutions sponsor

 

For any inquiries, questions or commendations, please email; igtrainingservices@cardiff.gov.uk or fill out the following form

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch â'n rhestr bostio heddiw

YMHOLIADAU

Thanks for submitting!

Am unrhyw ymholiadau, cwestiynau nau ganmoliaeth, e-bostiwch: iggwasanaethuhyfforddiant@caerdydd.gov.uk neu llenwch y ffurflen ganlynol

Caiff y wybodaeth rydych wedi'i rhoi ei thrin yn gyfrinachol dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Am fwy o wybodaeth am sut byddwn yn rheoli eich data cliciwch yma