InfoGovernanceSolutions.png

COURSES

Head White
Datblygu Proffesiynol

Preifatrwydd drwy Ddyluniad:

TBC 

Gwneud Asesiadau o Effaith Diogelu Data

9.15 am - 4.00 pm

TBC, Cardiff

Gwybodaeth

Mae Asesiadau o Effaith Diogel Data (DPIAs) yn ofyniad gorfodol dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd ar gyfer yr holl sefydlliadau sy'n prosesu ac sydd â symiau mawr o ddata personol.

Bydd y gweithdy ymarferol a rhyngweithiol hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi wneud DPIA a chydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol.

Bydd y Cwrs yn trafod enghreifftiau o arfer da o'r sector cyhoeddus ac yn rhoi offer i chi i sicrhau bod dulliau cadarn ar waith er mwyn ymwreiddio preifatrwydd drwy ddyluniad yng nghalon eich sefydliad.

Amcanion Dysgu

  • Deall diben DPIA

  • Beth sydd ei angen yn rhan o DPIA

  • Y broses DPIA

  • Ystyriwch enghreifftiau o arfer gorau DPIA

Agenda

09.15 - 09.45

 

09.45 - 10.00

 

10.00 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.15

14.15 - 15.30

15.30 - 15.45

Cofrestru

Croeso a Nod

Cyflawni dyletswyddau dan y RhDCC a phwysigrwydd DPIAs

Beth yw DPIA?

Egwyl y Bore

Dyswch sut i ymwreiddio agwedd preifatrwydd drwy ddyluniad ym mhob rhan o'ch sefydliad

Cinio

Nodi ac Asesu risgiau preifatrwydd

Egwyl y Prynhawn

Lleihau risgiau preifatrwydd a gwerthuso datrysiadau preifatrwydd

Adborth a Chloi

PRIS FESUL MYNYCHWR

Business Meeting
MYNYCHWYR 1

£189 + VAT

Audience and Lecturer
MYNYCHWYR 2

30% OFF*

Gellir ond cynnig y disgownt o 30%i £189 i'r ail gynrychiolydd o'r yn sefydliad

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch â'n rhestr bostio heddiw