InfoGovernanceSolutions.png

 

 

 

DARPARU HYFFORDDIANT O ANSAWDD AR DDIOGELU DATA, RHYDDID GWYBODAETH A RHEOLI COFFNODION

 
InfoGovernanceSolutions.png

CYRSIAU

bigstock-Businessman-Pointing-Icon-Of-G-
Cyflwyniad i Ddeddf Diogelu Data 2018 a RhCDD

Deall prif gyfrifoldebau Diogelu Data a rhio'r cycfle i chi adolygu eich polisiau a'ch gweithdrefnau eich hunain i sicrhau cydymffurfiaeth.

privacy by design image.png
Preifatrwydd drwy Ddylunio: Creu Asesiad Effaith Diogelu Data llwyddiannus

Rhio'r sgiliau angenrheidiol i chi wneud Asesiadau Effaith Diogelu Data yn unol a gofynion deddfwriaethol

bigstock-Compliance-Rules-Law-Regulatio-
Cydymffurfiaeth: I Ysgolion a Sefydliadau Addysg Uwch

Dirnadaethau o astudiaethau achos arfer gorau ysgolion a sesiynau panel rhyngweithiol gydag arbenigwyr i drafod yr heriau a ddaw yn sgil cyfreithiau diogelu data.

GWYBODAETH

Yr Hyn a Ddarparwn

Fel cwmni sefydliadol sector cyhoeddus blaenllaw ym maes Llywodraethiant Gwybodaeth rydym yn falch o ddarparu datrysiadau dysgu o ansawdd uchel ar gyfer y trydydd sector y sector cychoeddus a'r sector preifat.

 

Mae's holld hyrsiau hyfforddiant yn cael eu hymchwilio a'u siapio'n drylwyr gan ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o Ddiogelu Data yn y sector cyhoeddus a'r ffordd rydym yn ei roi ar waith.

 

Pa fantais sydd i mi

Mae gan gynrychiolwyr gyfle i glwyed weithwyr proffesiynol ac arbenigwyr sy'n arwain ein digwyddiadau. Mae ein cyrsiau hyfforddi yn darpary astudiaethau achos go iawn, yn cynnal sesiynai holi ac ateb ac yn defnyddio astudiaethau ymarferol.

Rydym yn cyfyngu ar nifer y bobl sy'n dod i bob cwrs, gan fod hyn yn ein galluogi i gynnig cyfle rhywydweithio gwych a rhyngweithio rhagorol.

Ei deilwra i Chi

Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant mewnol pwrpasol ar gyfer timau mwy neu ofynion mwy penodol. Bydd swyddog dyndedig yn gweithio'n agos gyda chi trwy gydol y broses ddylunio a chyflawni i sichrau bod eich cwrs mewnol o'r ansawdd a'r gwerth uchaf.

 

 

CAEL Y DIWEDDARAF

Ymunwch a'n rhestr bostio heddiw
 
 

CWRDD A'R TIM

Dave Pic September 2018.jpg

Dave Parsons

FB_IMG_1579719569774_edited.jpg

Ashley Swatman

Hannah Lamb

YMHOLIADAU

@IGSolutionsCC

bigstock-Image-of-globe-on-palm-of-busi-

Caiff y wybodaeth rydych wedi'i rhoi ei thrin yn gyfrinachol dan Ddeddf Diogelu Data 2018. Am fwy o wybodaeth am sut byddwn yn rheoli eich data cliciwch yma

Thanks for submitting!